top of page

תאריכים

ומחירים

תאריכים ומחירים

המחירים האמיתיים של מחנה הנני הם כ50% יותר ממה שאתם משלמים. המחיר מסובסד לידי עמותה חינוכית שמכירה בערך של תוכניתנו בקיץ. ולכן אתם תזכו לתוכנית גדושה וערכית במחירים מסובסדים. והמחנה שווה הרבה הרבה יותר מזה....

 

 

"מיני מח הנני" פרחי הנני – בוגרות ז – יום ב' 3.7.23- יום ו' 7.7.23 – 1580שח

(1490  בהרשמה מוקדמת עד ראש חודש ניסן)

מחנה הנני לבוגרות ח' – מיום ב' 3.7.23- יום ד 12.7.23- 3250שח

(10 הנחה לנרשמות עד ל"ג בעומר )

"הנני מובילות" לבוגרות ט' יום ב' 3.7.23- יום ד 12/7/23 – 3250שח

שח (10% הנחה לנרשמות עד ל"ג בעומר)

להתראות במחנה

*להנחות ומילגות נא לפנות לאסתר 0509931016

(הפניות מתקבלות בשמחה) 

*חניכות שהן תושבות זרות משלמות מחיר מלא 4500 שח

 

bottom of page