תאריכים ומחירים 

 

תאריכים: יום שני, יד תמוז (6/7/20) עד יום ו' כ"ה תמוז (17.7.20 

מחיר  :
2900 NIS*

 דמי הרשמה 350 שח

להתראות במחנה 

*חניכות חוזרות 2700 שח

*להנחות ומילגות נא לפנות לאסתר 0509931016 (הפנייות מתקבלות בשמחה) 

*חניכות שהן תושבות זרות משלמות מחיר מלא 3600 שח'