תאריכים ומחירים 

 

תאריכים: יום א, כ תמוז (12/7/20) עד יום ג' כ"ט תמוז (21.7.20 

מחיר  :
2250 NIS*

 דמי הרשמה 250 שח

להתראות במחנה 

*להנחות ומילגות נא לפנות לאסתר 0509931016 (הפנייות מתקבלות בשמחה) 

*חניכות שהן תושבות זרות משלמות מחיר מלא 3000 שח'