top of page

תאריכים ומחירים

המחירים האמיתיים של מחנה הנני הם כ50% יותר ממה שאתם משלמים. המחיר מסובסד לידי עמותה חינוכית שמכירה בערך של תוכניתנו בקיץ. ולכן אתם תזכו לתוכנית גדושה וערכית במחירים מסובסדים. והמחנה שווה הרבה הרבה יותר מזה....

 

 

"מיני מח הנני" פרחי הנני – בוגרות ז – יום ב' 1.7.24- יום ו' 5.7.24 – 1580שח

מחנה הנני לבוגרות ח' – מיום ב' 1.7.24- יום ד 10.7.24- 3250שח

במקרה של ביטול המחנה

 נהלים

-תאריך אחרון להרשמה 20/6/24 

-תאריך אחרון לביטול השתתפות 15/6/24- המבטלים עד התאריך הזה יקבלו החזר מלא פרט לדמי הרשמה של 400שח.

במקרה של חולי ובהמלצת רופא חזרה הביתה או ביטול המחנה בעיקבות מצב בטחוני מוכרז או קורונה לפני המחנה יקבלו החזר מלא פרט ל400שח דמי הרשמה.

יום ב 1/7 - 70% החזר

יום ה 4/7 - 50% החזר

יום ו 5/7 - 25% החזר

מיום שבת אין החזרים

יציאות מהמחנה יאושרו רק באישור מנהלי המחנה בכתב מההורים ובליווי מבוגר אחראי מטעמם. האישור באחראיות ההורים ובהתאם להוראות משרד הבריאות ומשרד הביטחון.

במקרה ובת נאלצת לעזוב מטעמי משמעת לא יהיו החזרים.

להתראות במחנה

*להנחות ומילגות נא לפנות לאסתר 0509931016

(הפניות מתקבלות בשמחה) 

*חניכות שהן תושבות זרות משלמות מחיר מלא 4500 שח

 

bottom of page